Dzielić się warto!

← Back to list of events
Studenci Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, podczas swoich planowych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Edycja Obrazów, zwrócą szczególną uwagę na zasoby internetu publikowane na licencjach Creative Commons, na ich prawidłowe wykorzystanie i oznaczanie. Zostaną również zachęceni do tego, aby prace powstałe podczas zajęć zostały opublikowane w sieci i oznaczone stosownymi licencjami - bo Dzielić się warto!

Akatedia Pomorska w Słupsku, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Poland, Słupsk

Contributed by: Ewa Białek

Language: Polish

Date and Time: Mar 12, 2017 07:00
  (view in other timezones)

http://www.e-bialek.pl/apsl/apsl-eb-materialy-dydaktyczne-oeweek-2017.htm