Brainstorming session on OER in Slovakia

← Back to list of events

(EN) Slovak Centre of Scientific and Technical Information, together with the Office of the Plenipotentiary of the Slovak government for the Development of Civil Society which coordinates Open Government Partnership in Slovakia are organizing informal brainstorming session for members of Slovak OER community - activitsts, educators, policy makers as a part of the co-creation process of Action plan on open science for 2023 - 2024.  

The aim of the session is to discuss current state of the OER in Slovakia and brainstorm possibilities of going ahead with regard to relevant options available at the level of policy making. 

(SK) Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje spoločne s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý koordinuje Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku neformálny brainstorm pre komunitu rozvíjajúcu otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku.

Diskusia je súčasťou procesu tvorby nového Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2023 – 2024 a bude zahŕňať  zrekapitulovanie aktuálneho stavu témy a diskusiu k možným úlohám v novom akčnom pláne.

 

 

Slovak Centre of Scientific and Technical Information,

Slovakia, Bratislava

Contributed by: Lucia Lacika

Language: Slovak

Date and Time: Mar 07, 2023 09:00
  (view in other timezones)

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/medzinarodny-tyzden-otvoreneho-vzdelavania-open-education-week-2023/

Web room