Pravničko obrazovanje u digitalno doba - Zašto nam trebaju MOOC-ovi?

← Back to list of events

Svrha webinara je diseminacija međunarodnog projekta „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw), financiranog u okviru Erasmus+ programa, kojeg je nositelj Pravni fakultet Osijek, a provodi se u suradnji s projektnim partnerima sa Sveučilišta u Aberdeenu, Milanu i Zagrebu (SRCE).

Naime, u okviru DIGinLaw projekta razvijeno je 12 MOOC-ova u otvorenom pristupu. MOOC-ovi su sadržajno usmjereni na atraktivne teme iz područja digitalizacije prava (prekogranično rješavanje sporova u digitalno doba, zaštita potrošača u digitalno doba, umjetna inteligencija, kriptovalute u međunarodnom privatnom pravu, itd.).

Osim predstavljanja DIGinLaw projekta te svrhe i cilja razvijanja MOOC-ova, u okviru webinara biti će razmotreni potencijali MOOC-ova za pravničko obrazovanje na razini 7 EQF-a te za potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Sudionicima webinara biti će predstavljen jedan konkretno razvijeni MOOC u okviru DIGinLaw projekta. Također, biti će naznačeni problemi metodološke naravi s kojima su se nastavnici susretali prilikom izrade MOOC-ova.

Naposljetku, predavači će biti otvoreni za pitanja sudionika te za daljnju diskusiju o primjerenosti ovog oblika poučavanja u visokom obrazovanju iz polja prava.

SRCE - University Computing Centre, University of Zagreb

Croatia, Zagreb

Contributed by: Sandra Kučina Softić

Language: Croatian

Date and Time: Mar 08, 2023 10:00
  (view in other timezones)

https://www.srce.unizg.hr/kalendar/pravnicko-obrazovanje-u-digitalno-doba-zasto-nam-trebaju-mooc-ovi/2023-03-08

Web room