Materials didàctics Cicles formatius de Formació Professional

←Back to list of resources
Materials d'estudi i treball dels Cicles formatius d'FP: Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques, Cures auxiliars d'infermeria, Atenció a les persones en situació de dependència, Sistemes microinformàtics i xarxes, Administració i finances, Assistència a la direcció, Educació infantil, Integració social, Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, Desenvolupament d'aplicacions web, Gestió de vendes, Comerç internacional, Prevenció de riscos professionals i Animacions 3D, jocs i entorns interactius.

Institut Obert de Catalunya

Spain, Barcelona

Contributed by: Joan Queralt Gil

Language: Catalan

License: CC-BY-NC-SA

https://ioc.xtec.cat/educacio/recursos