miniops

←Back to list of resources

Cursos oberts, de temàtiques actuals i diverses relacionades amb l'ús intesiu de la tecnologia, pràctics, de curta durada (15 o 20 hores) i autoformatius.

Open, current and diverse courses related to the intensive use of technology, practical, short-term (15 or 20 hours) and self-training.

Institut Obert de Catalunya

Spain, Barcelona

Contributed by: Joan Queralt Gil

Language: Catalan

License: CC-BY-NC-SA

http://miniops.ioc.cat/miniops.html