Maktaba.org: Digital library in English & Swahili

←Back to list of resources
Maktaba.org is an online library and free education tool to connect learners and mentors around the world to read together, discuss books, and teach each other. Launched in late 2021, the bilingual website already has almost 500 free ebooks and OERs in English and Swahili. Content ranges from classic literature to technical resources with curated collections for teachers, health workers, farmers, parents and youth. Maktaba.org ni maktaba mtandaoni na tovuti ya elimu bure inayounganisha wasomi na walimu wa dunia kusoma pamoja, kujadili vitabu, na kufunzana. Tovuti inapatikana kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Ilianzishwa mwaka 2021 na tayari kuna vitabu karibu na mia tano vinavyopatikana kwa kupakua bila malipo yoyote, vikiwemo vitabu maarafu, elimu ya ufundi, na makusanyako maalum kwa walimu, watoa huduma ya afya, wakulima, walezi na vijana.

Maktaba

United States of America, Los Angeles, CA

Twitter: @maktaba_library

Contributed by: Brighid McCarthy

Language: English

License: CC-BY

https://www.maktaba.org/