Events displayed in timezone: Europe/London

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

InnoShare – Exploring Multidisciplinary Innovation & Sharing Open Educational Resources

February 28, 2024 @ 1:00 am - March 29, 2024 @ 10:00 am BST

This is the first time Nguyen Tat Thanh University has participated in the international playground of Open Educational Resources. Open Education Week (OE Week) is an opportunity for actively sharing and learning about the latest achievements in Open Education worldwide, taking place annually in March.

In response to the spirit of learning and sharing, the “InnoShare – Exploring Multidisciplinary Creativity & Sharing Open Educational Resources” competition is organized for students. Here in Ideas as Sharing, ideas, solutions, approaches, new methods, technologies, etc. will be explored, created, and shared on the Open Educational Resources Commons (OER Commons) platform. The products will be registered with an CC license or Public Domain/CC0 (free of known copyright restrictions); the authors are attributed as copyright holders and choose the licenses for their products.

The competition aims to:

– Spread the value of sharing ideas and knowledge as a means to create new learning opportunities and breakthroughs.
– Understand open licenses and Public Domain and how to attribute through licensing tools.
– Promote innovative creativity from various fields and professions.

The products will be publicly showcased on the OER Commons platform and will be voted on to receive awards

Duration: February 28, 2024 – March 29, 2024.

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia vào sân chơi quốc tế về Tài nguyên Giáo dục mở. Tuần lễ Giáo dục Mở (Open Education Week – OE Week) là một cơ hội để chia sẻ và học hỏi về những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực Giáo dục Mở trên toàn cầu diễn ra vào tháng 3 hằng năm.

Hưởng ứng tinh thần học hỏi và chia sẻ đó, cuộc thi “InnoShare – Khám phá sáng tạo đa ngành & Chia sẻ Nguồn tài nguyên Giáo dục mở” được tổ chức cho các bạn sinh viên. Tại đây Ideas as Sharing, những ý tưởng, giải pháp, cách tiếp cận, phương pháp mới, công nghệ, … sẽ được khám phá, sáng tạo và chia sẻ trên nền tảng Tài Nguyên Giáo Dục Mở (Open Educational Resources Commons – OER Commons. Các sản phẩm của các bạn sinh viên sẽ được đăng ký với Giấy phép mở hoặc Public Domain/CC0 (không bị khống chế về bản quyền); tác giả của sản phẩm là chủ sở hữu bản quyền và sẽ chọn quyền cho sản phẩm đó.

Cuộc thi hướng tới các mục tiêu bao gồm:

  1. Lan tỏa giá trị việc chia sẻ ý tưởng, kiến thức là tạo ra cơ hội học tập mới, tạo ra sự đột phá.
  2. Hiểu về Giấy phép mở và Public Domain và cách thức ghi công qua các công cụ giấy phép.
  3. Thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Các sản phẩm sẽ được công khai trên nền tảng OER Commons và sẽ được bình chọn để nhận giải

Thời gian diễn ra cuộc thi: 28/02/2024 – 29/03/2024.

Location

Nguyen Tat Thanh University
300A Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City 70000
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Viet Nam
+ Google Map
Scroll to Top